MOOC TOPAS_UA
TOPAS MOOC Економіка сільського господарства
Спільно розроблений масовий відкритий онлайн курс університетами партнерами проекту Erasmus+ TOPAS

Онлайн модуль TOPAS E+ опис курсу
Проф., поч. проф., док. Ральф Шлаудерер

Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш

Даний навчальний онлайн-модуль "Економіка сільського господарства" є результатом проекту Erasmus + TOPAS CBHE 585603, який фінансується ЄС

Цілі:
- сприяти поширенню та застосування сучасних методів викладання в університетах
- зробити онлайн доступними знання університетів для всіх зацікавлених груп нашого суспільства

Мета курсу - забезпечити теоретичний базис для прийняття рішень в сільськогосподарському виробництві на прикладі конкретних практичних кейсів вирощування рослинництва. Даний курс стосується насамперед питання коротко- та довгострокових розрахунків витрат на виробництво продукції рослинництва, наприклад, озимої пшениці. В ході розрахунків вирішується питання, чи вигідне дане виробництво в коротко- та довгостроковій перспективі чи ні. На прикладі таких питань ілюструються та обговорюються теоретичні основи економічних рішень. Згодом розроблені теоретичні принципи застосовуються до конкретних практичних прикладів. Результати обговорюються та оцінюються з точки зору осіб, які приймають рішення. Крім того, курс розміщений на платформі Moodle. Для кожного модуля є час для запитань та обговорень у віртуальній кімнаті чату, до якої всі користувачі мають доступ.

Представлений онлайн-курс є результатом спільної та рівноправної роботи всіх десяти університетів-учасників проекту TOPAS.

Чому я навчусь на цьому курсі? ⮟

Чому я навчусь на цьому курсі?

 • Вмінню точно визначати обсяги виробництва та витрати, навикам пояснювати категорії витрат (пропорційно-змінні спеціальні витрати та постійні витрати) та застосовувати терміни до типових прикладів сільського господарства (рослинництво).
 • Вмінню визначати та застосовувати пропорційно-змінні спеціальні витрати та постійні витрати, процесуальні витрати та порівняльні витрати.
 • Обчислювати та інтерпретувати показники валового виробництва продукції (основної продукції та суміжної) змінних, постійних та загальних витрат, а також прибуток та чистий прибуток на рік та на одиницю продукції.
 • Навикам обчислення ефективності використання виробничих факторів, порогових цін, порівняння оцінки показників ефективності виробництва продукції рослинництва та відповідної оцінки результатів та інтерпретації зміни рентабельності інтенсивності.
 • Приклад повного розрахунку рентабельності для озимої пшениці доступний.
 • Якими знаннями я повинен володіти? ⮟

  Якими знаннями я повинен володіти? ⮟?

  Для успішної участі в курсі необхідні базові знання в галузі сільськогосподарського господарства (усі дисципліни).

  Яке навантаження? ⮟

  Яке навантаження?

  Приблизно 6 годин на тиждень.

  Чи можу я отримати сертифікат? ⮟

  Чи можу я отримати сертифікат?

  У разі участі у підсумковому іспиті (необхідна присутність у Вайенштефан-Тріздорф університеті прикладних наук або в університетах-партнерах) учасники отримують сертифікат про відвідування та сертифікат на 2,5 ECP (Європейські кредитні бали).


  Зміст


   1.1.  Виробничі процеси: Чому вони важливі? (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   2.1.  Виробничі процеси: перехрестя (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


    2.2.  Виробничі процеси: використання ресурсів (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   3.  Валова продукція (основна продукція, суміжна, субсидії) (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

     |      |       Прямі платежі
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.1.  Витрати на насіння (док. Юліан Каліновські, док. Станіслав Мінта, ВПУ, Польша)

   |     
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.2.  Витрати на насіння (док. Юліан Каліновські, док. Станіслав Мінта, ВПУ, Польша)

     |      |  Приклад розрахунку потреби в діючій речовині на 1 га вирощування пшениці

   Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.3. - 4.4.  Витрати на засоби захисту рослин (ЗЗР), витрати на механізацію (к.е.н. Олег Пасько, СНАУ,Суми, Україна)

  Засоби захисту рослин   |  Meханізація   |   Витрати на ЗЗР   |   Витртаи на механізацію

    Приклад розрахунку постійних і змінних витратт на механізацію

  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. О.Пасько


   4.5.  Інші змінні витрати (док. A. Toйчієв, ТНАУ - Анджиджан, Узбекистан)

       |    
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.1.  Витрати на оборотні засоби (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

    |       
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.2.  Витрати на робочу силу (проф., док. Арам Карапетян, ВНУ Вірменія)

       |    
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.3.  Витрати на землю / сільськогосподарські землі власні та орендовані (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

    |  
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.4.  Права на виробництво та постачання (к.е.н. Віталій Радько, НУБіП України, Київ, Україна)

     
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


  5.5.  Постійні витрати (к.е.н. Віталій Радько, НУБіП України, Київ, Україна)

    |    
  Переклад: к.е.н. К.Тужик, к.е.н. Н. Коваленко, д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   5.6.  Інші постійні спеціальні витрати та пропорційно накладні витрати (проф., док. Фарход Ахроров, СамІВМ, Самарканд, Узбекистан)

      |     
  Переклад: к.е.н. К.Тужик, к.е.н. Н. Коваленко, д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   6.1.  Розрахунок маржинального доходу (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК,Вріттл, Велика Британія)

  Маржинальний дохід   |   Маржинальний дохід   |    Маржинальний дохід I, II, II   |   Маржинальний дохід I, II, II

  Переклад: к.е.н. К. Тужик


   6.2.1.  Загальні витрати, Чистий прибуток і Прибуток (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК, Вріттл, Велика Британія)

   
  Переклад: к.е.н. К. Тужик, аспірант М. Діброва


   6.2.2.  Приклад розрахунку загальних витрат, чистого прибутку і прибутку (Міліка Кочич, магістр, HSWT, Німеччина)

   
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Діброва


   6.3.  Ефективність використання виробничих ресурсів (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК, Вріттл, Велика Британія)

    |     

  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Клименко


   6.4.  Порогові ціни (док. Влад Наколає Арзеноая, УАНіВМ Яси, Румунія)

    |  
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Клименко


   6.5.  Порівняльна оцінка показників ефективності (док. Арам Арістакесян, HSWT Німеччина)

    |    
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірантка О. Вітряк


   7.  Прибутковість змін інтенсивності (к.е.н. Катерина Тужик, НУБіП України, Київ, Україна)

  Пояснення   |    Приклад розрахунку 

  Переклад: к.е.н. К. Тужик, аспірантка О. Вітряк